Onze Doelen

 
De Talking Prints reis gaat bijna zijn 6de jaar in.
Een ethisch en duurzaam merk zijn is niet de makkelijkste reis om te maken, maar het is zeker het meest stimulerende en dankbare werk ooit.
In deze 6 jaar hebben we een lange weg afgelegd, maar we hebben ook heel wat keren gefaald. Tijdens die mislukkingen is het belangrijk om gefocust te blijven en je doelen realistisch en haalbaar te maken en ook flexibel te zijn als dingen niet gaan zoals je wilt.
Om onze doelstellingen zo goed mogelijk te beheren, hebben wij ze onderverdeeld in korte- en langetermijndoelstellingen.
Voor dit jaar hebben wij de volgende doelstellingen vastgesteld

                                              Kortetermijndoelstellingen 2021                                                                    
Doelstellingen Status
Het starten van onze eerste kledinglijn

Volledig in uitvoering, meer kleding binnenkort

Het bijwonen van Nederlandse Festivals    

Nog steeds onzeker, wachtend op festival updates

Ons werkgebied uitbreiden zodat meer duurzame banen kunnen worden gecreëerd   

Vol in uitvoering, hebben wij 7 nieuwe dorpen toegevoegd aan ons werkgebied

Lange-termijn doelen 2021- en tellende

Doelstellingen    Status
Structurele werkzaamheden zijn gegarandeerd Vanwege Covid, staat de productielijn op een laag pitje, structurele werkzaamheden kunnen niet worden gegarandeerd
Een redelijk inkomen, zodat zij in hun basisbehoeften kunnen voorzien Een redelijk inkomen gegarandeerd, vanwege de financiële crisis in Suriname, is het een uitdaging om in de basisbehoeften te voorzien
Hun micro-business stimuleren Een van de vrouwen is een microbusiness begonnen
Een werkruimte creëren in de dorpen

Lobbyen voor sponsordeals